OBSERVATIONS

Spridda observationer

picture_quotes_creator2-28-2017_55247_pm

 

Originalfoton Alexandra Vusir

Also check out my photography site here: Shot on an old cellphone Sony Xperia Z1 Compact!
Check out my Digital Abstract Art, here. G.U.G.I. art, website and webshop under construction (www.gugiart.com)

 

picture_quotes_creator2-19-2017_14316_pm

 

picture_quotes_creator2-18-2017_75716_am

picture_quotes_creator2-18-2017_111728_am

 

picture_quotes_creator2-18-2017_90941_am

 picture_quotes_creator2-18-2017_82226_pm

picture_quotes_creator2-18-2017_45454_pm-copy

picture_quotes_creator2-18-2017_11655_pm

picture_quotes_creator2-18-2017_125918_pm

picture_quotes_creator2-18-2017_35044_pm

Ord

DSC_0013
Video-poetry click on photo

BEDRAGAREN

din förföriska uppenbarelse

din omättliga aptit

ditt glupska odjur

förtär allt i din väg

egoismen är din ledstjärna

du knuffar mig omilt framför dig

oförvägen

har du inte förstått att jag genomskådat dig

manipulation

jag vacklar

du är skicklig

i evinnerliga tider har du slipat din list

till skapelsens krona

men jag har sett dig

din sanna natur

du är blott en parasit

en chimär

en illusion

en bedragare

vi är alla betagna av dig

dina konster raffinerade

jag håller ögonen på dig

din krake

så fattig på verkliga värden

blott en chimär

en tankes produkt

en fantasis manifestation

så fattig

Ego är ditt namn