Om Vipassana-meditation på Kindle eBooks.

Böckerna 1, 2 och 3 “EN VIPASSANAMEDITATÖRS 111 CITAT” finns nu på Amazon.
(video)

Psykologiska observationer & reflektioner kring min djupmeditation.

Nu finns mina tre citatböcker på Kindle eBooks på Amazon för bara 3.74 USD.

De innehåller vardera 111 citat som baserar sig på mina observationer under 12 års meditation i Vipassana, den buddhistiska traditionen. Under sju tiodagars retreats haglar insikterna om mig själv och andra i min omgivning. Min bakgrund är 30 år som meditatör varav 12 år i Vipassana.

Beställ nu, här!